VanRoots Managementzaken versterkt (semi)overheid- en grootzakelijke commerciële organisaties op een daadkrachtige, persoonlijke, empathische en resultaatgerichte manier.

Denkt u hierbij aan:
•  Teamvorming
•  Verbetertrajecten
•  Implementatietrajecten (COBIT en PRINCE2)
•  Contracten opstellen
•  Begeleiding bij en na outsourcing IT
•  Het uitvoeren van audits of een second opinion
•  Oplossen ketenproblematiek


Neem voor meer informatie contact op met Ron van Rootselaar:
T 06 46046082  E info@vanroots.nl